استخدام حسابدار
: حسابدار خرداد/03
استخدام مدرس حسابداری
: مدرس ارديبهشت/24
برنامه نویس
: کامپیوتر ارديبهشت/13
استخدام كارمند شركت بازرگاني
: حسابدار ارديبهشت/13
دعوت به همکاری
: متفرقه ارديبهشت/10
استخدام طراح گرفیک
: طراح و گرافیست 5 ساعت قبل
استخدام نسخه پیچ در داروخانه
: متفرقه 7 ساعت قبل

با ساخت رزومه خود در سایت ما میتوانید آن را بصورت pdf از پنل کاربری دانلود نموده و برای صاحبان مشاغل مورد نظر خود ارسال نمایید!
1397/3/5
1397/3/5
1397/2/31
1397/2/31
1397/2/29
1397/2/29
آموزشگاه طراحی و دوخت هفت جام نرگس
: آموزشگاه خیاطی شهريور/09
آموزشگاه امید ( امید مادر )
: آموزشگاه های هنر شهريور/09
باربری زرین
: حمل و نقل بار و مسافر شهريور/05
آموزشگاه آزاد صنعت جوش
: متفرقه مرداد/25
آموزشگاه رانندگی پایه یکم و پایه دوم مهاجر
: آموزشگاه های رانندگی مرداد/14